„Za excelentní žurnalistickou úroveň časopisu Carlsbad Report osobně ručím.“

Slovo má magickou moc. Jeho prostřednictvím vytváříme obraz o světě, ve kterém žijeme. Způsob uchopení řeči navíc odhaluje osobní založení, inteligenci i vyznávaný životní styl. Naše redakční filozofie je zacílena na náročného čtenáře. Rukopis časopisu Carlsbad Report v sobě proto snoubí eleganci, sofistikovaný styl psaní a tematickou nadčasovost. V duchu vytříbeného stylu přinášíme s každým vydáním časopisu jedinečnou kolekci atraktivních článků dekorovanou čistou a působivou grafikou. Carlsbad Report je jediným lázeňským časopisem, jenž je zasvěcen Karlovým Varům. Je střižený na míru lázeňským hostům a tomu odpovídá i jeho ladění a „lehce mineralizovaná“ atmosféra, která z jeho stránek dýchá. Z textů publikovaných v časopisu ke čtenářům promlouvá nezaměnitelný genius loci Karlových Varů. Časopis Carlsbad Report si klade za cíl vynést čtenáře do myšlenkových výšin, ze kterých je možné nahlížet na svět zcela jinou optikou. Mou snahou je proto dát slovům křídla…

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA
Šéfredaktorka

Čtěte také magazín Le Baron

Kompletní archiv

CR | Carlsbad Report Central Point, s.r.o. | www.carlsbadreport.com